MUDr. Tatiana Poláková, praktický lekár pre dospelých